Deel dit bericht op:

Begeleidende brief familieleden/naasten – bezoek honden in het WZC

Beste familieleden/naasten,
Zopas maakten we de afspraken rond het bezoek van honden bekend. We hebben hierop zowel positieve als bezorgde reacties ontvangen van jullie. We appreciëren ten zeerste jullie betrokkenheid en nemen dan ook alle feedback tot ons. Met deze brief willen wij het voor jullie alvast wat verduidelijken en kaderen van waaruit deze afspraken zijn gekomen.

De kernboodschap die we willen meegeven is dat honden zeker en vast welkom zijn, omdat we ervan overtuigd zijn en ook merken dat dit de bewoners deugd doet. We zijn dan ook de laatste om het contact met een vertrouwd huisdier te verbreken.
De afgelopen jaren was er echter geen kader rond dieren in het woonzorgcentrum en merkten we dat niet alle partijen hiermee gediend waren. We hebben als zorginstelling of openbare instelling namelijk de opdracht om de veiligheid van de bewoners te handhaven en dat gaat moeilijk als er geen regels zijn. Daarnaast zijn niet alle bewoners die hier verblijven dieren- of hondenliefhebbers en dit moeten we ook respecteren en bewaken, zeker voor zij die zich niet meer (goed) in taal kunnen uitdrukken. Hieruit vloeit voort dat we de afspraak hebben gemaakt dat alle honden steeds aangelijnd moeten zijn en we het bezoek enkel kunnen toelaten op de kamer van de bewoner.
Dit jaar zal hoogstwaarschijnlijk een nieuw project met kippen van start gaan en bij goed verloop hiervan een project met konijnen. Zoals u weet zijn kippen en konijnen prooidieren en zijn honden en kippen/konijnen bijgevolg geen goede combinatie. Sommige honden kunnen hun jachtinstinct moeilijk bedwingen. Om het contact tussen de bewoners en kippen/konijnen rustig en veilig te laten verlopen, is deze afspraak met honden dus ook ingevoerd. Dit omdat het de bedoeling is dat de tamme kippen/konijnen ook af en toe naar binnen zullen gehaald worden om er ook de bewoners mee te bereiken die niet of moeilijker naar buiten geraken.
Mochten jullie na het lezen van deze brief nog vragen hebben, spreek ons dan gerust aan.
Alvast bedankt voor jullie begrip.
Team Den Akker

Scroll naar boven