Deel dit bericht op:

Communicatie

Sinds de communicatie over de aanwezigheid van een Covid-19 positieve bewoner in onze voorziening staat de telefoon in het woonzorgcentrum roodgloeiend.
Wij beseffen dat het niet kunnen bezoeken van je familielid zeer ingrijpend is, maar we doen dit in overeenstemming met de richtlijnen die uitgevaardigd zijn door het Agentschap Zorg en Gezondheid en die er op gericht zijn om je familielid zo goed als mogelijk te beschermen tegen Covid-19.

Dit heeft een aantal niet gewenste neveneffecten en leidt tot frustraties, zowel bij personeel als bij familie.
Dit bemoeilijkt ook de normale werking van ons woonzorgcentrum: personeel is soms net bezig met een verzorging of heeft zich juist omgekleed om een kamer in te gaan.
Soms zijn er verschillende familieleden die voor dezelfde bewoner contact nemen.
Uiteraard willen we dat jullie zoveel mogelijk op de hoogte zijn van de laatste informatie die wij beschikbaar hebben maar door het feit dat er zo veel telefoons zijn, kunnen we vaak niet de persoon doorgeven die het meeste informatie heeft over je familielid.
Dit alles noopt ons tot het maken van een aantal afspraken.
Max. 1 contactpersoon per bewoner.
Bij voorkeur communicatie via e-mail naar onze hoofdverpleegkundigen: hvpk1@wzcdenakker.be of kwaco@wzcdenakker.be
Indien er toch moet gebeld worden, dan alleen tussen 10.30u en 15.00u.
Heb je hierover nog vragen, dan kan je terecht op info@wzcdenakker.be, of telefonisch op 011/69.39.39.
We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Uiteraard kunnen er bij uitzonderlijke situaties afwijkende afspraken worden gemaakt.

Scroll naar boven