Deel dit bericht op:

Corona-update 8 mei 2020

Sinds de vorige update kunnen we weer enkele leuke zaken meedelen. Op 29 april is het volledige personeel getest. De bewoners komen terug in de leefruimte om te eten. De bewoners worden ook allemaal getest op 11 mei. Bezoek wordt terug mogelijk vanaf 18 mei.

Op vraag van de overheid wordt al het personeel en alle bewoners opnieuw getest. Voor het personeel is deze test op 29 april doorgegaan. We kunnen meedelen dat van de 89 tests slechts 1 personeelslid positief testte. Deze werknemer vertoonde geen tekens van COVID-19 maar is wel even op non-actief gezet.

In dezelfde week zijn ook de bewoners terug naar de leefruimte gekomen om samen te eten. We doen dit telkens met de helft van de leefgroep zodat we ons aan de regels rond social distancing kunnen houden. Het is een blij weerzien, wat ook terug leven in de ‘leef’-ruimte brengt.

Op 11 mei zullen ook alle bewoners opnieuw getest worden. We brengen u natuurlijk op de hoogte zodra we de uitslagen van deze testing binnen hebben gekregen.

Zoals u ongetwijfeld in de media vernomen hebt, wordt vanaf 18 mei bezoek ook terug mogelijk, zij het onder strikte voorwaarden. Onze medewerkers zijn nu al met de planning van dit bezoek bezig. Alle bewoners worden bevraagd en familie wordt gecontacteerd om zo tot een regeling te komen. De bedoeling is om een vast weekschema op te stellen. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk rekening houden met de zorg voor onze bewoners zodat bezoek niet plaats vindt tijdens eet-, rust-, of zorgmomenten. Ook kunnen we ons personeel dan optimaal inzetten.
Het bezoek gaat plaats vinden in het dagverzorgingscentrum De Boot, welke zijn ingang heeft aan de kant van de Ziekerenweg. Voor de bewoners wordt er een corridor gemaakt zodat zij ook bij slecht weer vlot tot in het dagverzorgingscentrum geraken.
De bewoners moeten voor elk bezoek van en naar de afdeling gebracht worden. De bezoekruimte moet na elk bezoek ontsmet worden. Dit vergt heel wat bijkomende inspanningen van ons personeel. Indien er als eens iets niet zo vlot verloopt, vragen we dan ook uw begrip hiervoor. Om iedereen wekelijks één keer op bezoek te laten komen, kunnen we in de opstartfase ook slechts een bezoek van 15 à 20 minuten toestaan.
Bij het bezoek zijn er ook verschillende regels waar men zich aan moet houden. Gezien we de richtlijn voor social distancing moeten bewaken is fysiek contact (een knuffel, een zoen, …) niet mogelijk. De bewoners zullen van het bezoek gescheiden zijn door een plexiglas scherm. In deze opstartfase kan er per bewoner slechts één vaste bezoeker langskomen. Deze bezoeker moet net als de bewoner in de laatste 14 dagen niet ziek zijn geweest (of positief getest zijn). Bewoners die ziek zijn zullen nog geen bezoek kunnen ontvangen (met uitzondering van palliatieve situaties). Zoals boven vermeld, gebeurt het bezoek enkel op afspraak. Je wordt hiervoor door onze medewerkers gecontacteerd. Je moet zelf geen contact opnemen. Bezoekers moeten zich telkens registreren, hun temperatuur nemen en voor en na het bezoek de handen ontsmetten. Zowel personeel, bewoner als bezoek draagt een masker. Wij voorzien de handontsmetting en een stoffen mondmasker voor het bezoek.
Al deze afspraken kunnen te allen tijde aangepast worden.

Scroll naar boven