Deel dit bericht op:

Nieuws uit WZC Den Akker 11/2/2021

Beste  bewoners, beste  familie,

 

Wij willen je graag de meest recente update geven van de stand van zaken in kader van bezoek en nabije wijzigingen.

Op 9, 10 en 11 februari hebben alle bewoners van het woonzorgcentrum, de assistentiewoningen en het dagverzorgingscentrum en het personeel hun tweede dosis van het Phizer-Biontech vaccin ontvangen.

Vandaag hebben we onderstaande mededeling ontvangen van het Agentschap Zorg en Gezondheid (zie hieronder * )

 

Onder voorbehoud van een eventuele Covid-19 uitbraak nemen we een aantal versoepelende maatregelen op vlak van bezoek:

Vanaf maandag 15/2 gaan we terug bezoek kunnen toelaten, weliswaar nog met een aantal beperkingen…

  • Maximum 2 vaste bezoekers waarvan 1 knuffelcontact en een tweede contact dat weliswaar om de week mag wijzigen. Echt knuffelen gaan we  niet  promoten.
  • Iedereen die op bezoek komt, registreert zich aan het onthaal, noteert bij wie men op bezoek gaat (één persoon) ontsmet de handen en  draagt een chirurgisch mondmasker. Ze gaan rechtstreeks naar de kamer van de bewoner die ze komen bezoeken.
  • Indien een bezoeker zich niet goed voelt, vragen we om niet op bezoek te komen.
  • Voorlopig kunnen we gezien de lokale situatie in Sint-Truiden geen schoolgaande jeugd ontvangen.
  • Behoud van alle voorzorgsmaatregelen (mondmasker, registratie, T° nemen, handen ontsmetten, afstand houden).
  • Het bezoek moet niet langer op afspraak maar om praktische redenen beperken we de bezoekuren van 11.00u tot 17.00u. 7 dagen op 7.
  • Het afhalen en brengen van de was gebeurt tijdens deze bezoekuren.
  • Huisartsen kunnen terug op huisbezoek komen.
  • Op 21-22 en 23 februari starten ook onze haarkappers terug hun activiteiten.

Binnen het woonzorgcentrum gaan we om praktische redenen het bezoek niet zelf wisseren omdat dit betekent dat we hiervoor onze verpleegkundigen uit de zorg dienen te halen en aan de balie in speciale dresscode moeten zitten om een beperkt aantal bezoekers te wisseren.

We opteren ervoor om onze verpleegkundigen blijvend in te zetten bij onze bewoners.  Wellicht zouden we dit wel doen, moesten we hiermee 100% veiligheid kunnen garanderen, maar helaas dit is niet zo. We creëren op deze wijze een vals gevoel van veiligheid.

Om dit te bereiken zouden we bij elke bezoeker en elk personeelslid bijna dagelijks een wisser moeten afnemen, wat niet aangenaam, noch haalbaar is.

 

Met deze aanpassingen hopen we een eind  te kunnen maken aan een voor iedereen moeilijke periode. We moeten echter steeds een slag om de arm houden vermits het virus misschien nog niet al zijn geheimen heeft prijs gegeven.

 

Moest er aan dit scenario de eerstvolgende dagen iets wijzigen, zullen we niet nalaten om jullie zo snel mogelijk  op de hoogte te brengen.

 

PS: Wij zijn blij om met de restsaldo’s van het vaccin ook nog vele huisartsen te hebben gevaccineerd.

 

Bedankt voor alles!

 

Bart Michotte

Directie

 

 

* Versoepeling van de maatregelen na de tweede vaccinatie in een woonzorgcentrum/ouderenzorgvoorziening?

Er komen momenteel nogal wat vragen over een mogelijke versoepeling van de bezoekregeling in de woonzorgcentra en andere voorzieningen.

Dat is begrijpelijk nu de vaccinatierondes bij bewoners én medewerkers voortgang kennen.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg benadrukt in dit verband dat het gevaccineerd zijn in een woonzorgcentrum, of een andere voorziening, niet als vanzelfsprekend kan leiden tot versoepelingen van de bezoekregeling. Dat vraagt immers een beoordeling die ook rekening houdt met de algemene viruscirculatie in de samenleving en met de mogelijkheid van het blijvend doorgeven van een besmetting, ook door wie gevaccineerd is. De beperkte wetenschappelijke duidelijkheid over dergelijke transmissie noopt momenteel zeker nog tot behoedzaamheid. Een woonzorgcentrum of een andere voorziening kan, bij veelvuldige contacten met en van externen, een bron van besmetting blijven.

We bereiden in deze context een richtinggevend kader voor de bezoekregeling voor dat rekening zal houden met én de vaccinatiesituatie in het woonzorgcentrum of een andere voorziening, én de algemene viruscirculatie én zijn impact op ziekenhuisopnames en sterftecijfers, én het advies van de GEMS. Daarbij zoeken we ook aansluiting bij de algemene beheerstrategie. Tot zolang blijft de bestaande regeling van kracht. Die laat ook al toe op maat van de situatie van de voorziening en de noden van de bewoner keuzes te maken die verder gaan dan wat minimaal moet worden aangeboden.

Daarnaast gaan we momenteel na welke impact het vaccinatiegegeven kan hebben op de interne werking van een voorziening. Ook over de ruimte voor aanpassingen aan de werkingsmodaliteiten volgt meer en concreter nieuws.

Scroll naar boven