Deel dit bericht op:

Update COVID: informatie 25/03/2020

We brengen je hierbij op de hoogte dat er een besmetting met het Corona-virus vastgesteld is bij één bewoner van ons woonzorgcentrum. Daarnaast zijn er nog 2 bewoners met een sterk vermoeden van besmetting. De familieleden van de betrokken bewoners werden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Alle bewoners verblijven momenteel in het woonzorgcentrum. We namen contact met de coördinerend raadgevend arts en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Alle medewerkers werden ingelicht.

Het woonzorgcentrum voert strikt de maatregelen uit zoals bepaald door het Agentschap Zorg en Gezondheid. De coördinatie is in handen van onze directie, de coördinerend arts en de verantwoordelijke hoofdverpleegkundigen.

De betrokken bewoners werden in strikte quarantaine geplaatst. Als bijkomende maatregel verblijven ook alle andere bewoners op hun kamer.

Het personeel neemt alle beschermingsmaatregelen in acht.
Alle bewoners en familieleden worden op de hoogte gebracht.

We begrijpen dat je hierbij vragen kan hebben, en dat deze besmetting aanleiding kan geven tot ongerustheid. We doen er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen.

Heb je nog vragen, info@wzcdenakker.be, of telefonisch op 011/69.39.39.

We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Je ontvangt bericht van zodra er zich veranderingen voor doen in de situatie.

Scroll naar boven