Deel dit bericht op:

Update COVID: informatie 03/04/2020

Er is conform vorige week één bewoner waarbij een besmetting met het Corona-virus bevestigd is in het ziekenhuis. Daarnaast zijn er enkele bewoners met een vermoeden van besmetting. De familieleden van de betrokken bewoners werden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Meer zekerheid omtrent eventuele besmetting kan slechts bekomen worden na het uitvoeren van de nodige labo-testen. Deze testen zijn echter op dit ogenblik zoals reeds aangegeven in de media nog niet of in onvoldoende mate beschikbaar.
Zodra er voldoende testen beschikbaar zijn, zullen we niet nalaten deze uit te voeren bij zowel bewoners als zorgpersoneel.
Alle bewoners verblijven momenteel in het woonzorgcentrum. We namen contact met de coördinerend raadgevend arts en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Alle medewerkers werden ingelicht.
Het woonzorgcentrum voert strikt de maatregelen uit zoals bepaald door het Agentschap Zorg en Gezondheid. De coördinatie is in handen van de directie, de coördinerend arts en de verantwoordelijke hoofdverpleegkundigen.
De betrokken bewoners werden in strikte quarantaine geplaatst. Als bijkomende maatregel verblijven ook alle andere bewoners op hun kamer.
Het personeel neemt alle beschermingsmaatregelen in acht. Alle bewoners en familieleden worden op de hoogte gebracht.
We begrijpen dat je hierbij vragen kan hebben, en dat deze besmetting aanleiding kan geven tot ongerustheid. We doen er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen.

Heb je nog vragen, dan kan je bij voorkeur per e-mail terecht bij onze hoofdverpleegkundigen via hvpk1@wzcdenakker.be of kwaco@wzcdenakker.be.
Telefonisch kan dit op 011/69.39.39 tussen 10.30u en 15.00u, bij voorkeur 1 persoon per bewoner. We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Scroll naar boven