Deel dit bericht op:

Update WZC Den Akker 24/04/2020

In de voorbije voor iedereen moeilijke periode hebben we na de lock-down alle bewoners op hun kamers laten blijven. Dit was niet gemakkelijk, noch voor onze bewoners, noch voor de familie. De onmogelijkheid om op bezoek te komen hebben we geprobeerd te compenseren met de hulp van telefoon, skype en andere middelen.
In deze onzekere fase was dit echter de beste manier om te vermijden dat er een uitbraak van het virus zou komen binnen het woonzorgcentrum. Uiteraard is deze situatie niet ideaal en kan dit niet oneindig lang duren, noch voor onze bewoners, noch voor de familie.

Fase 1
Na de bemoedigende testresultaten van eind vorige week willen we graag in een eerste fase bekijken op welke manier we onze bewoners op een veilige manier terug samen kunnen laten komen in de gemeenschappelijke ruimte. De voorbije week hebben we gebruikt om intern hiervoor de procedures uit te werken.
Voorlopig denken we er aan om per leefgroep de helft van de mensen samen te brengen op even dagen, en de andere helft van de leefgroep op oneven dagen . Op die manier kunnen onze bewoners terug een deel van hun medebewoners zien en kunnen we ook in de living de maatregelen van social distance bewaren.
Overtallige zetels en stoelen werden uit de leefgroep verwijderd en de resterende stoelen, tafels en zetels werden zo geschikt dat er voldoende afstand blijft. Elke avond wordt vervolgens de leefruimte gepoetst en ontsmet.
We gaan hiermee in de loop van volgende week van start. Op dit ogenblik zijn alle procedures vastgelegd en wordt het personeel hierover gebriefd.
Fase 2
Op dit ogenblik geldt er in alle woonzorgcentra in Vlaanderen nog een volledige bezoekstop (met uitzondering, bv in palliatieve situaties). Nochtans willen we ons ook voorbereiden op het ogenblik dat dit terug zou mogelijk worden.
Om verspreiding van het virus binnen het woonzorgcentrum tegen te gaan, willen we vermijden dat externe personen binnen het woonzorgcentrum komen.
Daarom denken we er aan om op termijn bezoek te organiseren in het dagverzorgingscentrum. De ingang van dit gebouw bevindt zich aan de personeelsparking (kant Ziekerenweg). Uiteraard zullen we ook daar de nodige voorzorgsmaatregelen moeten nemen om eventuele besmetting te voorkomen.
Dat betekent dat bezoek zich zal moeten registreren, temperatuur nemen, mondmasker aandoen etc… Om onze bewoners op een veilige en aangename manier naar het dagverzorgingscentrum te brengen, denken we er aan om een soort van corridor te maken zodat onze bewoners minstens droog en uit de wind naar het dagverzorgingscentrum kunnen gebracht worden.
Op dit ogenblik hebben we nog geen idee over hoeveel mensen we op bezoek kunnen laten komen, en kennen we ook nog niet de frequentie waarmee dit zal kunnen.
Om de organisatie hiervan uit te tekenen en hierbij zo veel mogelijk rekening te houden met de verwachtingen van de familie, zouden we graag vooraf weten of jullie hierbij vragen hebben. Met eventuele vragen kunnen jullie terecht op info@wzcdenakker.be.
We willen er eveneens op wijzen dat voorgaande nog plannen zijn die uiteraard alleen kunnen doorgaan indien de situatie in huis niet wijzigt en we de situatie onder controle kunnen houden.
Indien noodzakelijk moeten we altijd kunnen terugschakelen, maar zoals afgesproken zullen we ook dan hierover zo snel als mogelijk communiceren.

NB Vandaag is het vrijdag, in onze voorziening tijdens deze Covid-19 periode betekent dit taartdag. Zowel bewoners als personeel worden vandaag getrakteerd op een stuk taart. Deze wordt vandaag aangeboden door onze bedrijfsrevisor, Ira Nicolaij.
Indien er mensen zouden geïnteresseerd zijn om dit ook eens voor hun rekening te nemen, mogen ze steeds een bericht laten op info@wzcdenakker.be.

Scroll naar boven