Deel dit bericht op:

Afscheid nemen

Geachte bewoners, beste familieleden en mantelzorgers.

Na een lange Covid-19 beproeving willen we vandaag graag  afscheid nemen van een aantal minder leuke maatregelen die zowel voor onze bewoners, personeel maar ook bezoekers minder aangenaam waren.

Waar we  afscheid van nemen:

  • We gaan niet meer vragen om elke keer dat je komt je te registreren.
  • Bezoek is niet meer beperkt, noch in tijd, noch in aantal bezoekers.
  • Verplichte quarantaine bij positieve test zonder ziektesymptomen.

 

Waar we nog geen afscheid van nemen:

  • Elke bezoeker draagt een chirurgisch mondmasker
  • Dit mondmasker houden we altijd en in het volledige gebouw op, ook op de kamer.
  • Indien je ziek bent of je je ziek voelt, neem dan je verantwoordelijkheid en kom dan a.u.b. niet op bezoek.
  • We passen steeds de noodzakelijke handhygiëne We voorzien hiervoor de noodzakelijke alcoholgel.

 

PS. Eerstdaags zullen alle bewoners van het woonzorgcentrum, alsook de 80-plussers die in de assistentiewoningen wonen, uitgenodigd worden voor een boosterprik. De datum zal op voorhand meegedeeld worden.

Moest de situatie echter wijzigen, vragen we uw begrip om indien noodzakelijk eventueel terug te schakelen.

Bedankt voor jullie vertrouwen!

 

De directie

Scroll naar boven