Vragen

Lijst van veel gestelde vragen

Vindt u niet meteen het antwoord op uw vraag? Misschien vindt u het hier wel terug. Dit zijn de vragen die de bezoekers van het woonzorgcentrum het meest aan ons stellen. Wij staan u graag met raad en daad bij.

Algemeen

Wij kunnen pas overgaan tot een nieuwe opname in het woonzorgcentrum of de assistentiewoningen als er een woning vrijkomt. Dit kunnen wij echter niet plannen. Wij kunnen dus nooit exacte wachttijden meedelen.
Voor een opname in kortverblijf moet er vooraf een duidelijke periode geboekt worden. Dit kan voor een periode van max. drie maanden per jaar.
In het dagverzorgingscentrum kunnen we je meestal op korte termijn helpen.
In elk geval proberen we je vraag naar zorg zo goed mogelijk te begrijpen en je op zo kort mogelijke termijn verder te helpen.

Woonzorgcentrum

In de dagprijs is alle basiszorg voorzien. Persoonlijke kosten zijn niet inbegrepen: · persoonlijke was en linnen remgeld voor arts en medicatie persoonlijk vervoer maaltijden en verbruik van dranken die op verzoek van de bewoner aan derden worden verstrekt verbruik van dranken in de cafetaria kapper en pedicure inkomgelden en vervoerskosten voor deelname aan specifieke (externe) ontspanningsactiviteiten benodigdheden voor persoonlijke hygiëne die op verzoek van de bewoner worden verstrekt (met uitzondering van zeep, shampoo en tandpasta die door de voorziening worden verstrekt).
In het woonzorgcentrum zijn de kamers reeds uitgerust met vast meubilair, incl televisie. Hier is het dus niet nodig om eigen meubilair mee te brengen. Je kan een koelkast huren van de voorziening. Elke kamer heeft een sanitaire ruimte met wastafel en toilet. Er is een oproepsysteem dat je kan bedienen, zowel aan bed als in de woonkamer, als in de sanitaire ruimte. Draadloos internet is beschikbaar.
Het houden van kleine huisdieren (vogel, vis, hamster,…) is toegelaten, voor zover ze geen overlast veroorzaken en jij zelf of uw bezoekers kunnen instaan voor het hygiënisch onderhoud. Huisdieren zijn altijd welkom op bezoek.
Bij opname stelt de verpleegkundige je een aantal vragen omtrent je eetgewoonten. Hiermee wordt zo veel als mogelijke rekening gehouden. Indien je bij uitzondering niet of niet tijdig kan aanwezig zijn voor een maaltijd, vragen wij om dit tijdig te melden aan het personeel.
Als partner of direct familielid van een bewoner kan je ’s middags en/of ’s avonds ook een maaltijd nemen in Den Teluur, het restaurant dat gelegen is aan de parking. De maaltijd wordt daar ter plaatse betaald.
Wij garanderen dat je kamer en badkamer een wekelijkse schoonmaakbeurt krijgen waarbij zowel het interieur als de vloer worden gereinigd. Dit gebeurt op een weekdag, in overleg met uzelf. Daarnaast wordt de kamer dagelijks geïnspecteerd op zichtbare vervuiling.

Het linnen van bed, lakens, kussenslopen en bedsprei wordt standaard ter beschikking gesteld. Bedlinnen worden om de 14 dagen ververst en uiteraard bij vervuiling.

Voor je persoonlijke was heb je de keuze: ofwel staat je familie daarvoor in, ofwel doe je beroep op de wasserij die wij u voorstellen. In je badkamer is een linnenmand voorzien waarin je bevuilde kledij mag deponeren tot op het moment waarop ze wordt afgehaald. Wij vragen u in elk geval voldoende kledij te voorzien om een periode van 14 dagen te overbruggen.

Indien je een defect vaststelt aan de uitrusting in de kamer, aan het meubilair of aan apparaten die door de voorziening worden ter beschikking gesteld, verzoeken wij je dit onmiddellijk te melden. Elk defect zal door onze technicus worden nagezien.
Ontspanning en activiteiten worden georganiseerd en begeleid door onze animatoren/ergotherapeuten. De activiteiten zijn in principe gratis en vrijblijvend. Voor een beperkt aantal activiteiten kunnen er kosten worden aangerekend. In dit geval wordt dit expliciet vermeld vooraleer je intekent.

De cafetaria is altijd toegankelijk (drankautomaat) en tussen 14.00u en 16.30u wordt deze open gehouden door vrijwilligers. Consumpties dient men te betalen. Het is echter niet verplicht er iets te nuttigen. Indien je dit wenst, kan je tegen vergoeding een deel van de cafetaria/vergaderzaal reserveren voor een familiebijeenkomst. Hiervoor kan je terecht bij het onthaal.

Elke dinsdag en tweewekelijks op maandag kan je beroep doen op de kapper die door het WZC werd aangesteld. Je kan er steeds terecht na afspraak. Op wekelijkse basis kan je eveneens terecht bij de pedicure. Dit gebeurt aan tarieven die afgesproken zijn tussen kapper/pedicure en directie. De betaling gebeurt in beide gevallen via de verblijfsnota.

Binnen het woonzorgcentrum is het niet toegelaten om beroep te doen op een privé-kinesist. Op elke afdeling is een kinesist tewerkgesteld. De therapie is niet gericht op revalidatie en herstel maar op bewaren van de mobiliteit, pijnbehandeling en preventie van secundaire aandoeningen. De behandeling wordt verstrekt in samenspraak met je huisarts die de behandeling voorschrijft.

Bij slik- of spreekproblemen kan je een beroep doen op een behandeling door een logopedist waar het WZC mee samenwerkt. In dat geval zal de hoofdverpleegkundige daar de nodige afspraken voor maken.

Het woonzorgcentrum werkt voor de maaltijden samen met Asster. Zij beschikken over een uitgebreide keuken en verschillende diëtisten. In samenspraak met de keuken en hoteldienst kan er een aangepast menu voorzien worden.

WZC Den Akker is een open huis waar bezoekers steeds welkom zijn. Om die reden is de hoofdingang open van 6u30 tot 21u15.

Om veiligheidsredenen is het niet toegelaten om te roken op kamer. Indien een bewoner wenst te roken, kan dit in het rooklokaal of op het terras van de cafetaria.

Elke bewoner of vertegenwoordiger heeft het recht een klacht, suggestie of een compliment te formuleren. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk, persoonlijk als anoniem. Wij nemen alle klachten, suggesties en/of complimenten ernstig en willen hieraan zo snel mogelijk gevolg geven. Je kan de klacht, suggestie of het compliment melden aan een medewerker of hoofdverpleegkundige. Bij ernstige tekortkomingen kan je ook een afspraak maken bij manager bewonerszorg.

Dagverzorging

Het dagverzorgingscentrum richt zich voornamelijk tot de oudere zorgvrager. Iedereen is welkom: zowel mensen die nood hebben aan sociaal contact als zorgbehoevende en/of ouderen met geheugenproblemen.

In de rustkamer van het dagverzorgingscentrum kan je na afspraak gedurende een periode ook terecht om te overnachten. Voor concrete informatie neem je contact op met onze opnameverantwoordelijke.

Tijdens een bezoek aan het centrum worden de mogelijkheden besproken. Je bepaalt zelf, in overleg met de verantwoordelijke, hoeveel dagen per week je wenst te komen.

Bezoek van familie, vrienden, buren of je vertrouwde huisarts kan altijd. De cafetaria van het WZC is dagelijks geopend en toegankelijk voor zowel bewoners als gebruikers.

Assistentiewoningen

Het schilderen of behangen van de flat zijn ten laste van de bewonende partij. Je beschikt over de mogelijkheid om de woning te personaliseren waardoor je deze verder een gezellig en huiselijk karakter kan meegeven. Het schilderen en behangen van de gemeenschappelijke delen vallen ten laste van het WZC.
Het WZC en LDC Binnenhof besteden veel aandacht aan diverse ontspanningsactiviteiten. De bewoners van de GAW zijn welkom op alle activiteiten en kunnen hieraan zo gewenst deelnemen. Alle activiteiten zijn gratis tenzij vooraf uitdrukkelijk een deelnameprijs werd meegedeeld. Op regelmatige tijdstippen wordt ook een activiteit of uitstap uitsluitend voor de bewoners van het GAW georganiseerd.
Omwille van het Koninklijk Besluit m.b.t. roken in openbare gebouwen, geldt in alle gemeenschappelijk toegankelijke lokalen een rookverbod, zowel voor bewoners en bezoekers als voor medewerkers. Roken kan enkel op de daartoe aangeduide plaatsen. Daarom is een algemeen rookverbod van toepassing in de voorziening met uitzondering van de individuele assistentiewoning waar je zelf beslist of er kan gerookt worden. Roken in bed wordt ten zeerste afgeraden.
Er wordt de mogelijkheid geboden een huisdier te houden in een assistentiewoning. De directie heeft evenwel te allen tijde het recht om het huisdier ingeval van overlast te verbieden, mits in acht name van een redelijke termijn in functie van de aard van het storend gedrag van het huisdier.

Meer info gewenst? 

011/69 39 39

Jobs, stageplaatsen en vrijwilligers

Werken bij WZC Den Akker?

In WZC Den Akker streven we dagelijks naar het verlenen van de beste zorgen aan onze zorgbehoevenden. Wij hanteren een aanpak die in eerste instantie menselijk is. 

Deel jij onze normen en waarden?
Dan spreken we graag eens met jou over jou mogelijke toekomst in ons gedreven team.

Leven in Den Akker

Bewoners en familieleden aan het woord

” Mijn moeder wou eerst niet naar de dagverzorging. Sinds haar verblijf van drie weken vroeg ze zelf om in het rusthuis opgenomen te worden. De sociale contacten met leeftijdsgenoten en de goede zorgen doen haar helemaal opfleuren…

– Marie Vanwinckelhove, dochter van Josephina –

Scroll naar boven