Deel dit bericht op:

Update COVID: informatie 16/04/2020

De situatie binnen WZC Den Akker blijft op vlak van Covid-19 stabiel. Dat betekent dat het aantal bewoners met symptomen die wijzen op Corona niet stijgt. Ook bij het personeel blijft de situatie van personen die omwille van Covid-symptomen thuis zijn stabiel.

Onze assistentiewoningen zijn volledig gescheiden van het woonzorgcentrum. De bewoners van onze assistentiewoningen vallen onder dezelfde maatregelen als de burgers in de thuissituatie. Bewoners van de assistentiewoningen verwijzen we naar hun huisarts.
Tot op heden is ook de situatie in de assistentiewoningen stabiel. In de assistentiewoningen zijn er geen bevestigde of vermoeden van COVID-19 besmettingen.
Zoals in een vorig schrijven aangekondigd, werden we door de overheid niet weerhouden bij de verdeling van de eerste testen. In deze eerste fase werden 55 voorzieningen geselecteerd die meer dan gemiddeld besmettingen hebben gerapporteerd bij bewoners, bij personeel of beiden.
Daarnaast werden er willekeurig 30 voorzieningen geselecteerd die zowel bij bewoners als personeel konden testen.
Uit de eerste testresultaten blijken een aantal feiten: Verschillende voorzieningen geven totaal andere testresultaten op vlak Covid-besmetting; er is geen éénvormige lijn te trekken en in verschillende voorzieningen blijken er soms vele Covid-positieve bewoners te zijn zonder dat deze objectieve symptomen hebben die wijzen op een Covid-besmetting.
Omwille van deze redenen hebben we beslist om ook de bewoners en het personeel van WZC Den Akker te testen. Deze testen zullen worden afgenomen door onze coördinerend raadgevend arts.
Zodra de resultaten van deze testen beschikbaar zijn, zullen we niet nalaten hierover zoals steeds open en eerlijk te communiceren.

In verband met bezoek:
Gisteren besliste de Nationale veiligheidsraad om een mogelijkheid te voorzien om onder strikte voorwaarden bezoek toe te laten bij bewoners van rust- en verzorgingstehuizen.
Zoals je weet zijn we in WZC Den Akker na de lockdown onmiddellijk overgegaan tot een isolatie van onze bewoners. Tot op heden hebben we o.a. met deze strategie kunnen vermijden dat het aantal mensen met Covid-symptomen gestegen is. Daarom willen we voorlopig deze strategie ook aanhouden.
In samenspraak met de 5 woonzorgcentra in onze stad Sint-Truiden zal er in een eerste fase geen bezoek worden toegelaten. Op korte termijn kan de veiligheid voor bewoners, personeel en bezoekers niet gegarandeerd worden. Wij willen voorlopig verder inzetten op digitale contacten en dit om zowel de gezondheid van de bewoners, het personeel en de bezoekers te kunnen garanderen.
In een latere fase zullen we onderzoeken op welke wijze wij voor iedereen het bezoek op een veilige manier kunnen organiseren.

Scroll naar boven