Deel dit bericht op:

Update COVID: informatie 8/4/2020

In ons woonzorgcentrum is er op dit ogenblik 1 bewoner die in het ziekenhuis COVID-positief getest werd. Daarnaast zijn er enkele bewoners waarbij er een vermoeden is ondanks alle maatregelen die we intern getroffen hebben.

Dit aantal blijft sinds 2/4/2020 stabiel en de familieleden van deze bewoners werden allemaal geïnformeerd.
Sinds 18/3/2020 geven we dagelijks alle nodige gegevens door aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Op basis hiervan heeft het Agentschap onze voorziening op dit ogenblik niet weerhouden om testen uit te voeren, noch op bewoners, noch op personeel.
Het Agentschap heeft 55 voorzieningen geselecteerd die relatief gezien het grootst aantal COVID-positieve bewoners en/of personeel hebben.
Deze testen zullen vermoedelijk vanaf 8/4 in de desbetreffende voorzieningen uitgevoerd worden.
Dit betekent niet dat er in de toekomst binnen WZC Den Akker niet zal kunnen getest worden.
De overheid maakt zich sterk dat ze op termijn alle bewoners en personeel van de woonzorgcentra zullen testen.
Binnen onze voorziening worden alle bewoners die een vermoeden hebben van COVID, benaderd als zijnde positief.
Voor alle andere bewoners passen we de algemene beschermingsmaatregelen toe.
Ook personeel met koorts en/of objectiveerbare ziektesymptomen worden op vraag van de coördinerend raadgevend arts van de werkvloer verwijderd.
Zij kunnen na ten vroegste 7 dagen en na minstens drie dagen koortsvrij pas terug op de werkvloer komen.
Op deze manier trachten we eventuele besmettingen tot een absoluut minimum te herleiden.
Wij weten en beseffen dat deze periode voor onze familieleden niet eenvoudig is.
Daarom proberen we waar mogelijk ook communicatie tussen familie en bewoners mogelijk te maken.

Scroll naar boven