Deel dit bericht op:

VERSOEPELING COVID-MAATREGELEN

Dankzij de goede situatie op vlak van Covid-19 in ons woonzorgcentrum kunnen we de strikte maatregelen stapsgewijs verder versoepelen.

Vanaf week 26 (22-6-2020) laten we onder strikt toezicht terug bezoek toe op de kamers van de bewoners. Weliswaar verwachten we nog steeds dat de algemene  maatregelen rond social distancing, registratie, temperatuur, mondmaskers, desinfectie van handen etc…  nageleefd blijven worden. We beperken het bezoek ook nog tot twee personen. Dit kunnen twee wisselende  personen zijn, maar kinderen (<16 jaar) worden voorlopig nog geweerd.

Bezoekers die even met hun familielid naar huis willen gaan of willen gaan wandelen, kunnen dit ook na voorafgaande afspraak, ook steeds met de nodige beschermingsmaatregelen voor ogen. We rekenen hiervoor op éénieders zin voor verantwoordelijkheid, en dit vooral met het oog op de gezondheid van je familielid, en dus ook voor alle andere bewoners en het personeel dat zich de laatste maanden extra ingezet heeft  om de situatie onder controle te houden.

Voor personen die risicogedrag aan de dag leggen, zullen we ons genoodzaakt zien om terug te schakelen en naar quarantaine te gaan voor een periode van 1 week (zonder bezoek); niet omdat we dit graag doen maar wel uit voorzorg voor al onze andere bewoners.

Vanaf week  27 (29-6-2020) zal bezoek kunnen plaats vinden zonder voorafgaande afspraak en dit tijdens weekdagen van 11.00u tot 16.00u. Onze inkomdeuren blijven standaard gesloten en we vragen om aan te bellen zodat in een eerste periode we zicht hebben op de wijze waarop de voorzorgsmaatregelen opgevolgd worden. We beperken het bezoek ook nog tot twee personen. Dit kunnen twee wisselende  personen zijn, maar kinderen (<16 jaar) worden voorlopig nog geweerd.

Een personeelslid zal je ontvangen en je begeleiden in de nodige te nemen maatregelen.  Vanaf deze datum verwachten we ook dat de familie die zelf instaat voor de was, de was op de kamer verzamelt, wast en terug ook in de kast legt.

Wij willen jullie allemaal danken voor alle inspanningen die éénieder van jullie tot nu heeft gedaan.

Daarnaast rekenen we allemaal op jullie begrip en op jullie zin voor verantwoordelijkheid om in deze periode van versoepeling toch blijvend  de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Scroll naar boven